KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Konkurso „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2017“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja konkurso organizavimo sąlygas, tikslą, paraiškų konkursui teikimo sąlygas, vertinimo kriterijus ir eigą, nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
 2. Konkurso organizatorius – VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija (toliau – Organizacija).
 3. Konkurso partneriai: KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centras, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos atsakingo verslo asociacija, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Pakuočių tvarkytojų asociacija, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, UAB „Papyrus Lietuva“.
 4. Konkurso tikslas: viešinti gerąją patirtį, skatinti inovatyviai, kūrybiškai ir atsakingai pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje veikiančias verslo įmones, įstaigas, įvertinti geriausius pasiekimus ir išskirtinę veiklą bei apie tai informuoti visuomenę.
 5. Konkurso dalyvių paraiškos priimamos nuo 2017 m. gegužės 26 d. iki 2017 m. spalio 10 d. imtinai.
 6. Visa informacija apie konkursą skelbiama Organizacijos interneto svetainėje www.pslyderiai.lt.

 

II. KONKURSO SĄLYGOS

 

 1. Dalyvavimas konkurse nemokamas.
 2. Paraiškas konkursui gali teikti visi, kurie dalyvauja arba prisideda prie pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemos vystymo. Dalyviai skirstomi į tokias grupes: (1) gamintojai ir importuotojai, išleidžiantys į Lietuvos rinką supakuotus gaminius; (2) pakuočių gamintojai; (3) Lietuvos Respublikos savivaldybės ir Regioniniai atliekų tvarkymo centrai (toliau – RATC‘ai); (4) atliekų tvarkytojai, veikiantys Lietuvos teritorijoje.
 3. Konkursui galima pristatyti 2016-2017 m. įgyvendintas arba šiuo metu įgyvendinamas veiklas, iniciatyvas, projektus, vienaip ar kitaip susijusius su pakuočių ar pakuočių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimu, vystymu.
 4. Vienas konkurso dalyvis gali teikti ne daugiau kaip po 1 paraišką kiekvienai jo grupei priskirtai kategorijai.
 5. Konkurso kategorijos gamintojams ir importuotojams, išleidžiantiems į Lietuvos rinką supakuotus gaminius:

12.1. pakuotės optimizavimo inovacija

Šioje kategorijoje bus apdovanojami pakuočių (konstrukcijos, medžiagų, pakavimo procesų) sprendimai, kurių dėka minimizavus pakuotės medžiagų kiekį, užtikrinamas ar net pagerinamas pakuotės funkcionalumas per visą tiekimo ir naudojimo grandinę, tokiu būdu, sumažinant susidarančių atliekų kiekį.

12.2. inovatyvus daugkartinės pakuotės sprendimas

Šioje kategorijoje bus apdovanojami inovatyvūs daugkartinių pakuočių panaudojimo sprendimai, leidžiantys  pakeisti vienkartinę pakuotę į daugkartinę arba pailginti daugkartinės pakuotės tarnavimo laiką, taip mažinant sunaudojamų pakuočių medžiagų ir susidarančių pakuočių atliekų kiekį per visą tiekimo ir naudojimo grandinę.

12.3. aplinkosauginė visuomenės švietimo iniciatyva

Šioje kategorijoje bus apdovanojamos įmonių ir organizacijų aplinkosauginio visuomenės švietimo iniciatyvos (projektai), kurių pagalba skatinama atsakinga vartotojų elgsena, siekiant mažinti susidarantį pakuočių atliekų kiekį.

 1. Konkurso kategorijos pakuočių gamintojams:

13.1. inovatyvi pakuotės funkcija/koncepcija

Šioje kategorijoje bus apdovanojamas inovatyvus pakuočių (koncepcijos, konstrukcijos ar dizaino) sprendimas, kurio dėka pagerinamas pakuotės funkcionalumas per visą tiekimo ir naudojimo grandinę, didinama produkto sauga ir higiena bei jo priimtinumas naudotojui (vartotojui), tuo pačiu mažinant neigiamą poveikį aplinkai.

13.2. inovatyvi pakuotės medžiaga

Šioje kategorijoje bus apdovanojamas inovatyvus pakuočių medžiagos sprendimas, kurio dėka pagerinamas pakuotės funkcionalumas per visą tiekimo ir naudojimo grandinę; padidinama produkto sauga ir higiena bei priimtinumas naudotojui (vartotojui), tuo pačiu mažinant neigiamą poveikį aplinkai.

13.3. pakuočių perdirbimą skatinanti inovacija

Šioje kategorijoje bus apdovanojami inovatyvūs pakuočių (konstrukcijos, medžiagų ar dizaino) sprendimai, kurių dėka užtikrinamas (skatinamas) pakuočių grąžinamasis perdirbimas ir per visą tiekimo bei naudojimo grandinę ženkliai sumažinamas susidarančių atliekų kiekis.

 1. Konkurso kategorijos Lietuvos Respublikos savivaldybėms bei RATC‘ams:

14.1. aplinkosauginio bendradarbiavimo projektas

Šioje kategorijoje bus apdovanojami pažangūs įstaigų/organizacijų/įmonių partnerystės ir bendradarbiavimo projektai bei iniciatyvos, kurios prisidėjo prie vietos gyventojų aplinkosauginio švietimo, informavimo, paskatino teigiamus jų elgsenos pokyčius, padėjo sumažinti susidarančių pakuočių atliekų kiekį.

14.2. gyventojus rūšiuoti paskatinusi iniciatyva

Šioje kategorijoje bus apdovanojamos iniciatyvos, priemonės, projektai ar sprendimai, kurie efektyviai prisidėjo ir pagerino vietos gyventojų pakuočių atliekų rūšiavimo rezultatus.

14.3. inovatyvus veiklos vystymo sprendimas

Šioje kategorijoje bus apdovanojamos veiklos ir inovatyvūs sprendimai, kurie prisidėjo prie aplinkosauginių problemų sprendimo ir leido įstaigai ženkliai pagerinti veiklos rezultatus, teikiamų paslaugų kokybę, optimizuoti ar modernizuoti konkrečius procesus susijusius su pakuočių atliekų tvarkymu, prevencija.

 1. Konkurso kategorijos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkytojams:

15.1. aplinkosauginio bendradarbiavimo projektas

Šioje kategorijoje bus apdovanojami pažangūs įmonių/organizacijų/įstaigų partnerystės ir bendradarbiavimo projektai bei iniciatyvos, kurios prisidėjo prie vietos gyventojų aplinkosauginio švietimo ir informavimo,  paskatino teigiamus jų elgsenos pokyčius, padėjo sumažinti susidarančių pakuočių atliekų kiekį.

15.2. gyventojus rūšiuoti paskatinusi iniciatyva

Šioje kategorijoje bus apdovanojamos iniciatyvos, priemonės, projektai ar sprendimai, kurie efektyviai prisidėjo ir pagerino vietos gyventojų pakuočių atliekų rūšiavimo rezultatus.

15.3. inovatyvus veiklos vystymo sprendimas

Šioje kategorijoje bus apdovanojamos inovatyvios ir aplinką tausojančios veiklos susijusios su pakuočių atliekų tvarkymu, prevencija, technologiniai sprendimai, paslaugos, kurios paskatino kokybinių ir/ar kiekybinių rezultatų gerėjimą, įmonės veiklos plėtrą, leido modernizuoti įmonės veiklos procesus, padidino teikiamų paslaugų efektyvumą.

 1. Konkurso vertinimo komisija gali keisti kategorijų skaičių ar perkelti į kitą kategoriją, taip pat skirti papildomas nominacijas ir apdovanojimus.
 2. Dalyvių paraiškos priimamos nuo 2017 m. gegužės 26 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. imtinai.
 3. Dalyvio paraiška pildoma ir teikiama interneto svetainėje www.pslyderiai.lt.

 

III. VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

 

 1. Konkursui pateiktas paraiškas vertina specialiai sudaryta ekspertų komisija.
 2. Į komisiją planuojama kviesti atstovus iš šių institucijų, įstaigų: LR aplinkos ministerija, LR ūkio ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija, KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centras, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos atsakingo verslo asociacija, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Pakuočių tvarkytojų asociacija, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, UAB „Papyrus Lietuva“.
 3. Komisijos narių sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
 4. Vertinimo kriterijai:

22.1. nauda aplinkai, gamtosaugos problemų sprendimas,

22.2. efektyvumas arba idėjos, sprendimo kokybiniai ir/arba kiekybiniai rezultatai, nauda klientams/vartotojams/gamintojams,

22.3. inovatyvumas,

22.4. aktualumas,

22.5. kūrybiškumas,

22.6. tęstinumo užtikrinimas,

22.7. pritaikomumas,

22.8. sprendimų kompleksiškumas.

 1. Komisija išrenka nugalėtojus kiekvienoje šių nuostatų 12-15 punktuose nurodytoje kategorijoje ir priima sprendimą skirti nominacijas.

 

 

IV. APDOVANOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

 1. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami ir jų apdovanojimai vyks 2017 m. rudenį. Konkreti apdovanojimų data bus skelbiama interneto svetainėse www.pslyderiai.lt ir www.pto.lt. Konkurso dalyviai bus informuoti jų paraiškose nurodytais el. pašto adresais.
 2. Konkurso nugalėtojams bus įteikiamas laimėjimą patvirtinantis diplomas, specialus konkurso atminimo prizas. Informacija apie nugalėtojų veiklą ir jų inicijuotus projektus bei iniciatyvas bus paskelbta dienraščiuose bei naujienų portaluose.
 3. Konkurso nugalėtojai turi teisę informaciją apie savo įmonės, įstaigos laimėjimą skelbti rinkodaros tikslais.
 4. Informacija apie kandidatus ir nugalėtojus bus skelbiama žiniasklaidoje bei interneto svetainėse www.pslyderiai.lt ir www.pto.lt.
 5. Konkurso dalyvis sutinka ir neprieštarauja, kad konkursui pateikta informacija ar kita vaizdinė medžiaga būtų naudojama konkurso organizatoriaus publikavimo ir iliustraciniais tikslais konkurso metu ir pasibaigus konkursui.
 6. Konkurso dalyvis sutinka, kad dalyvio konkurso organizatoriui pateikti asmens duomenys bus naudojami tik konkursui ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles. Apie šiuos pakeitimus konkurso organizatorius nedelsdamas paskelbia interneto svetainėje www.pslyderiai.lt.
Parsisiųsti konkurso nuostatus PDF formatu

Visos teisės saugomos 2017 ©